For work : [email protected]

3 หัวใจสำคัญในการคำนวณวงเงินสินเชื่อง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

  •  
  •  
  •  
  •  

“สินเชื่อ” หนึ่งในช่องทางการเงินที่ใครหลายคนในยุคปัจจุบันรู้จักกันเป็นอย่างดี เนื่องจากธุรกิจในยุคนี้ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจแบบ Start up จึงต้องมีการขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจขนาดเล็กให้สามารถเพิ่มพูนเป็นธุรกิจขนาดกลางให้ขยายตัวได้เป็นวงกว้างเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้บุคคลทั่วไปที่พบเจอกับพิษเศรษฐกิจรุมเร้าจากสถานการณ์โควิด 19 ก็ทำให้ต้องแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินต่าง ๆ เช่นเดียวกัน แต่ในการขอกู้ยืมเงินนั้นก็มีเงื่อนไขและวงเงินกู้ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจะได้วงเงินสินเชื่อเท่าไหร่ก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลส่วนต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนอนุมัติวงเงินสินเชื่อ วันนี้เราจึงขออาสาพาทุกคนมาแชร์เคล็ดลับเด็ดอย่าง 3 หัวใจสำคัญในการคำนวณวงเงินสินเชื่อด้วยตัวเองง่าย ๆ ตามนี้เลย

 

การประเมิณรายได้ที่เข้ามา

 

            สิ่งแรกของการคำนวณวงเงินสินเชื่อก็คือ การประเมินรายได้ ซึ่งในการขอวงเงินต่าง ๆ ทางสถาบันการเงินจำเป็นต้องตรวจสอบในเรื่องของเงินเดือนที่ถูกจำแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ เงินเดือนคงที่ (เงินเดือน, โบนัสประจำปี) และเงินเดือนไม่คงที่ (ค่าล่วงเวลา, ค่าขายสินค้า, โบนัส, ค่าบริการอื่น ๆ, ฯลฯ ) ซึ่งลักษณะของรายได้ทั้ง 2 รูปแบบนี้จะเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสินเชื่อของแต่ละสถาบันทางการเงินที่ปล่อยเงินกู้ให้บุคคลทั่วไปตามสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบันนั่นเอง

การประมาณการหนี้สิน

 

            การคำนวณวงเงินสินเชื่อที่สำคัญอันดับต่อมาก็คือ การประมาณการหนี้สิน โดยในแต่ละสถาบันทางการเงินที่ให้บริการเรื่องการปล่อยเงินกู้นั้นจะตรวจสอบในเรื่องของหนี้สินที่จะเกิดขึ้น ซึ่งหากพูดง่าย ๆ คือเมื่อเราทำการตรวจสอบถึงรายได้ที่เข้ามาแล้วก็ต้องทำการตรวจสอบว่ารายจ่ายของผู้กู้นั้นมีประมาณไหนและมีความเป็นไปได้ของหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด เพราะหากพูดแล้วเจ้าหนี้ทุกคนย่อมต้องการลูกหนี้ที่สามารถชำระเงินได้ครบทุกงวด ดังนั้นการประมาณการหนี้สินก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการตรวจสอบวงเงินว่าทางสถาบันการเงินจะสามารถปล่อยวงเงินสินเชื่อให้ผู้กู้ได้ในจำนวนเท่าใด

 

ความสามารถทางการเงิน

 

มาถึงหัวใจสำคัญของการคำนวณวงเงินสินเชื่อที่หลายสถาบันใช้วัดกันนั้นก็คือ ความสามารถทางการเงิน ซึ่งเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องมาจากสองสิ่งแรกนั่นก็คือ รายได้ รายจ่าย ที่ถือว่าเป็นภาระหนี้สินผูกพันที่อาจจะมีก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้น หรือ  ระยะยาวของผู้กู้ว่า มีหนี้สินทั้งหมดประมาณไหน เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้แล้วยังมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ที่ประมาณเท่าใด เพื่อใช้ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อที่มีอัตราผ่อนอันเป็นไปได้ในแต่ละบุคคลนั่นเอง

 

จบไปแล้วกับการพาทุกคนไปชมกับ 3 หัวใจสำคัญในการคำนวณวงเงินสินเชื่อที่ใครหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการของกู้ยื่นเงินนั้นไม่จำเป็นต้องมีสิ่งของ หรือ คนที่ค้ำประกันเท่านั้น แต่คุณยังสามารถใช้เอกสารและยืนยันการขอวงเงินตามที่สถาบันทางงานเงินของแต่ละแห่งเป็นคนกำหนดเท่านี้ก็จะมีวงเงินสินเชื่อให้คุณได้นำไปหมุนเวียนต่อได้อย่างคล่องแคล่วในอัตราส่วนการผ่อนที่เป็นไปได้จริง และอยู่ในวงเงินที่เหมาะสมเลยทีเดียว

 

ติดตามการเดินทางของชิวตามไปที่ ::

Instragram :@ChillJourneyTH
Facebook Page : Chill Journey :: เที่ยวอย่างชิว
Youtube : ChillJourney

Blog แนะนำเคล็ดลับการจองที่พัก อ่านเถอะจะได้ไม่พลาดอีก!

The following two tabs change content below.