(เปิดจอง) ทริปจอร์แดนเจาะลึก 8 วัน 5 คืน เที่ยวครบทุกไฮไลต์ เที่ยวจัดเต็ม มีเวลาเยอะ

CJN_COVER_Jordan
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ทริปจอร์แดนเจาะลึก 8 วัน 5 คืนเที่ยวครบทุกไฮไลต์ของประเทศจอร์แดน เราเขียนโปรแกรมขึ้นมาจากแนวคิด  “ถ้าไปเที่ยวเองเราจะจัดยังไง” เอาแบบไปเที่ยวแล้วครบไม่ต้องมานั่งเสียดายว่าจุดนั้นไม่ได้ไป จุดนี้เวลาไม่พอ  มีเวลาถ่ายรูปพอสมควร เอาแบบไม่ต้องเร่ง เร่ง เร่ง และ เร่ง

 

เราเขียนแผนและลงดีเทลด้วยตัวเองทั้งหมดจากประสบการณ์จริง ระยะเวลาแต่ละที่เหมาะสมจริง เราอยากให้เป็นทัวร์ที่เที่ยวครบเวลาเหมาะสมเหมือนคุณไปเอง แต่ให้เราบริหารจัดการความยุ่งยากทุกสิ่งให้ คุณเที่ยวอย่างเดียว ตาม Concept “Just pack your bag and chill ”

Highlights :

 • บินตรงด้วยสายการบิน Royal Jordanian สายการบิน Full service เดียวที่บินตรงสู่จอร์แดน
 • เที่ยวนครเพตราจัดเต็มถึง 1 วันครึ่ง ทำให้เก็บได้ครบแลนด์มาร์คของนครเพตราทั้งสองจุด คือ The Treasury และ Monastery รวมทั้งเราจะทานอาหารภายในนครเพตราเลย เพื่อให้ไปถึง Monastery อีกหนึ่งจุดสำคัญได้ทัน
 • พาไป Petra by night เก็บบรรยากาศนครเพตราท่ามกลางแสงดาวและแสงเทียน
 • มีเวลา freetime ให้อีกครึ่งวันเช้า ถ้าใครชอบถ่ายรูปเชิญเก็บแสงเช้าตอนช่วงที่เพตรายังไม่มีคนได้เลยครับ หรือจะไปเก็บตกโซนที่เมื่อวานยังเก็บไม่ครบก็ยังได้ หรือจะนอนตื่นสายๆออกไปเดินช็อปปิ้งผ้าโบกหัวหรือชุดเข้าธีมก็ได้เช่นกัน
 • นอนค้างคืนนับดาวในทะเลทรายวาดิรัม ในเต้นท์ที่สะดวกสบาย
 • นั่งรถเที่ยวทะเลทรายวาดิรัมถึง 3 ชั่วโมง และถ้าอยากขี่อูฐในทะเลทรายเราก็จัดให้ได้
 • ล่องเรือท้องกระจกในทะเลแดง พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงแบบบาบีคิวบนเรือเลย
 • มีเวลาพักผ่อนในรีสอร์ท 5 ดาวที่เมืองตากอากาศ Dead sea และ Aqaba อย่างเต็มที่
 • พักโรงแรม 5 ดาว ตลอดการเดินทาง (ยกเว้นวันที่นอนแคมป์)
 • เดินทางช่วงเดือน พย. อากาศดี เย็นสบาย อากาศอยู่ที่ประมาณ 10-20 องศาเท่านั้นเองครับ
 • รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถบัสแล้ว

 

กำหนดการเดินทาง : 3 – 10 พฤศจิกายน 2018 ( 8 วัน 5 คืน )

อัตราค่าบริการ   ท่านละ 79,900 บาท  ||  พักเดี่ยวเพิ่ม : 11,000 บาท

(ราคาพิเศษ จากราคาเต็ม 81,900 บาท )

 

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ

22:00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Royal Jordanian (RJ) ชั้น 4 แถวประตู 8 Row Q

 

วันที่ 2 : ถึงจอร์แดน – เม้าท์เนโบ – มาดาบา – เครัค – เพตรา

00:30 บินตรงสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบิน Royal Jordanian ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 45 นาที สายการบินนี้เป็นสายการบินที่ให้บริการแบบ Full service และบินด้วยเครื่องบิน Boeing 787 Dreamliner มีจอส่วนตัว มีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้า และเครื่องดื่มบริการ

Jordan_00003

05:15 ถึงสนามบิน QUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองศุลกากร และรับสัมภาระแล้ว นำทุกท่านขึ้นรถเดินทางสู่เมืองอัมมานเพื่อทานข้าวเช้ากัน
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่โรงแรม
เริ่มต้นทริปด้วยการเข้าชม Mount Nebo สถานที่แลนด์มาร์คสำคัญของจอร์แดน ที่นี่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของ โมเสสผู้นำชาวยิวเดินทางจากประเทศอียิปต์มายังเยรูซาเล็ม โบสถ์แห่งเมาท์เนโบนี้ได้ถูกสันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.300 – 400 และที่นี่เป็นอีกจุดชมวิวที่สวยงามสามารถมองเห็นทะเลสาบ Dead sea และ ประเทศอิสราเอล จากจุดนี้อีกด้วย

Jordan_00013

Jordan_00015

ต่อกันที่เมือง มาดาบา (Madaba) หรือ เมืองแห่งโมเสก ชม St George’s Church โบถส์เก่าศิลปะแบบ Orthodox ในยุคศตวรรตที่ 19 ภายในมีแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม อยู่ที่พื้นโบถส์ตกแต่งด้วยโมเสกสีต่างๆถึง 2.3 ล้านชิ้น

Jordan_00026

Jordan_00027

เดินทางต่อสู่เมืองเครัค (Kerak) ที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ระหว่างทางชมวิวสวยงามของหุบเขาทั้งสองข้าง เข้าชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด ที่สร้างในปี ค.ศ. 1142 ในอดีตที่นี่เคยเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสดสร้างขึ้นเพื่อควบคุมเส้นทางเหนือและใต้และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น สัมผัสวิถีคนจอร์แดนผ่านอาหารของพวกเค้า

Jordan_00030

จากนั้นเราจะออกเดินทางยาวสู่นครเพตรา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ชมวิวสองข้างทางที่แปลกตาโดยเฉพาะถ้าไม่เคยมาดินแดนแถบตะวันออกกลางมาก่อนจะต้องตื่นเต้นแน่นอนเพราะไม่มีอะไรคล้ายคลึงทางเอเชียหรือยุโรปเลย

Jordan_00044

ถึงทีพักโรงแรม Old Village Resort หรือเทียบเท่า (ระดับ5ดาว)  ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

Jordan_00040

วันที่ 3 : นครเพตรา (ทั้งวัน)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
วันนี้เราจะออกเช้าหน่อยเพื่อเข้านครเพตรากันก่อนที่คนมากมายจะหลั่งไหลมาตอนสาย และเนื่องด้วยนครเพตราใหญ่มากๆและมีจุดที่น่าสนใจแวะชมหลายจุด อีกด้วยความสวยงามตลอดทางเราควรให้เวลากับที่นี่กันเยอะๆ และสำคัญเลยจุดไฮไลต์สำคัญที่ Al Khazneh (The Treasury) นั้นจะมีแสงตกกระทบเฉพาะตอนช่วงเช้าอีกด้วยครับ

Jordan_00056

มหานครเพตรา (Petra) ได้รับประกาศให้เป็นมรดกโลก และ เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มหานครสีกุหลาบแกะสลักได้ถูกซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา ชาวนาบาเทียน ได้สกัดผาหินทรายเป็นที่อยู่อาศัย และ นครแห่งนี้เคยเป็นนครแห่งการค้าขนาดใหญ่ ก่อนหายสาบสูญไปจากโลกกว่า 700 ปีจนค้นพบอีกครั้งเมื่อปี คศ. 1812

_1740827

ช่วงแรกจะมีระยะทางประมาณ 800 เมตรซึ่งมีบริการขี่ม้าฟรี (แต่จะต้องทิปแก่คนจูงม้าประมาณ 3-5 USD) หรือจะเดินก็ได้ครับสบายๆ หลังจากนั้นจะเป็นช่วงแห่งการเดินทางยาวลัดเลาะตามซอกเขาที่สวยงามจนไปถึง Al Khazneh (The Treasury)

Jordan_00059

หมายเหตุ : กรณีที่ท่านเดินไม่ไหวที่นั่นมีบริการตามนี้ครับ (โดยประมาณ) ขี่ลา 15-20 USD/ท่าน,ขี่อูฐ 10 USD/ท่าน,นั่งรถม้า 40 USD/คันนั่งได้ 2 ท่าน  ทั้งนี้ราคาแล้วแต่ความสามารถในการต่อรอง ไม่รวมในค่าบริการทัวร์นะครับ

Jordan_00046

Jordan_00054 Jordan_00057

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบที่ Basin international buffet ภายในนครเพตรา  ที่เลือกให้ทานร้านนี้เลยนอกจากจะดีที่สุดในเพตรา ณ ขณะนี้แล้ว ร้านยังตั้งอยู่ใจกลางนครเพตราเลยสะดวกต่อท่านที่จะเดินต่อไปจนถึง Monastery

Jordan_00066

ช่วงบ่ายเป็นเวลาที่ต้องตัดสินใจว่าใครจะอยากไปถึง Landmark ระดับแม่เหล็กอีกแห่งของ Petra อีกที่ไหมคือ Monastery ที่นี่จะมีความคล้ายคลึงกับ The Treasury แต่สวยสมบูรณ์กว่า แต่ท่านต้องเดินขึ้นบันไดประมาณ 900 ขั้นครับ (ขากลับย้อนทางเดิมถึงปากทาง) ถ้าใครไหวก็ขอแนะนำให้เดินเพราะวิวระหว่างทางสวยมากจริงๆ หรือจะนั่งลาไปก็ได้ (ราคาแล้วแต่ต่อรอง ไม่รวมในค่าบริการทัวร์) และถ้าใครไม่ไปตอนนี้ได้เวลาย้อนกลับเส้นทางเดิม โดยระหว่างทางสามารถแวะถ่ายรูป ได้ตามอัธยาศัย ยังมีอีกหลายจุดให้สามารถแวะได้ครับ

Jordan_00069

Jordan_00067 Jordan_00072

เย็น รับประทานอาหารเย็น ที่โรงแรม
ดึก โปรแกรมพิเศษ! Petra by night เข้าชมนครเพตรายามค่ำคืนเดินเข้าท่ามกลางแสงจากดวงดาวบนฟ้า และ แสงเทียนที่คอยนำทางไปสู่ The Treasury บรรยากาศเหมือนเราย้อนยุคกลับไปในสมัยโบราณ เป็นประสบการณ์ที่อยากให้ทุกคนได้สัมผัสครับ

Jordan_00076

พักโรงแรม Old Village Resort หรือเทียบเท่า (ระดับ5ดาว)

วันที่ 4 : นครเพตรา – ค้างคืนในทะเลทรายวาดิรัม

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้านี้เป็น Free time สำหรับใครอยากไปเก็บแสงเช้า เก็บบรรยากาศนครเพตราตอนไร้ผู้คน ย้อนกลับไปถ่ายรูปมุมที่อยากได้ หรือเก็บตกโซนที่ยังไม่ได้แวะเมื่อวานก็เรียนเชิญครับ แต่ถ้าไม่ไปแล้ววันนี้จะนอนตื่นสายๆพักร่างจากที่เดินทั้งวันหากาแฟอร่อยๆเดินช็อปปิ้งชุดพื้นเมือง ซื้อผ้าโบกหัวเอาไว้ไปเป็นพร็อพถ่ายรูปเก๋ๆ มีขายที่โซนหน้านครเพตราครับ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ออกเดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi rum) ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง  ทะเลทรายวาดิรัมเป็นทะเลทรายที่สวยงามแปลกตากว่าที่อื่น ตรงที่ทรายเป็นสีชมพูแดง และมีโขดหินขนาดใหญ่รายล้อมอยู่เรื่อยๆ ซึ่งทะเลทรายอื่นส่วนมากจะเป็นพื้นที่โล่งยาวไม่มีอะไรอื่นนอกจากทราย เราจะไปให้สุดด้วยการนอนค้างคืนในทะเลทรายเลย นอนดูดาวถ่ายดาวกลางทะเลทรายที่ไม่มีอะไรมาบดบัง แต่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะลำบากนะครับ เพราะเต้นท์ถือว่าสะดวกสบาย แม้ไม่หรูหราแบบโรงแรมแต่มีเตียงอย่างดี มีห้องน้ำ ครบครันครับ

Jordan_00091

Jordan_00078

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่แคมป์ จากนั้นพักผ่อนตามสบาย
เข้าพักที่ Sun City Camp / Mazayen rum Camp หรือเทียบเท่า

  

วันที่ 5 : ทะเลทรายวาดิรัม – ชิลล์ที่ริมทะเล Aqaba

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่แคมป์
หลังจากเมื่อคืนเต็มอิ่มกับดาวนับล้าน ถ้าพร้อมแล้วกระโดดขึ้นหลังรถจิ๊บไปเที่ยวตะลุยในทะเลทรายกันครับ เราจะเที่ยวกันให้เต็มอิ่มโดยระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง พาไปชมจุดแลนด์มาร์คอย่าง น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ ชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ ชมเต้นท์ชาวเบดูอินที่อยู่ในทะเลทราย แวะขึ้นสันทรายไปถ่ายรูปสวยๆ และสำหรับท่านที่อยากสัมผัสบรรยากาศขี่อูฐเที่ยวเราไม่ปิดโอกาสครับ มี option เสริมให้ ขี่อูฐ 30 นาทีราคาอยู่ที่คนละ 20 USD ครับ ( ค่าขี่อูฐไม่รวมในโปรแกรมนะครับ ตามความสมัครใจ )

หมายเหตุ : มาตรฐานทิปคนขับรถจิ๊บ 1 USD  และคนขี่อูฐ 3-5 USD ต่อรายการ/ต่อท่าน

Jordan_00084

Jordan_00079 Jordan_00085

Jordan_00090

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ออกเดินทางสู่เมือง Aqaba เมืองติดทะเลและเมืองตากอากาศที่สำคัญของจอร์แดน เมืองนี้จะเต็มไปด้วยรีสอร์ทและกิจกรรมทางน้ำ เราจะเข้าพักรีสอร์ท 5 ดาวและก็พักผ่อนใช้โรงแรมกันให้เต็มที่ครับ โดยโรงแรมจะมีหาดส่วนตัว จะว่ายน้ำ ดื่ม เดินเล่น นอนพัก อะไรก็ตามสบาย

Nosig_Generic_Aqaba__11_ Nosig_Jordanien_Akaba_i001340.jpg_700x467

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม
เข้าพักที่ Movenpick Resort Aqaba Hotel หรือเทียบเท่า (ระดับ5ดาว)

 

วันที่ 6 : ล่องเรือท้องกระจกชมทะเลแดง – ทะเลสาบ Dead sea

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
วันนี้เราจะพาทุกท่านล่องเรือท้องกระจก ( Glass boat ) แล่นไปในทะเลแดง ทะเลที่มีน่านน้ำครอบคลุมถึง 4 ประเทศได้แก่ อียิปต์ อิสราเอล ซาอุดิอารเบียร์ และ จอร์แดน ชมความสวยงามใต้ท้องทะเล ทั้งแนวปะการัง และ ปลาหลากหลายชนิดโดยไม่ต้องเปียก สุดชิลล์กับลมเย็นๆและอาหารแบบ BBQ บนเรือ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
ออกเดินทางสู่ทะเลสาบ Dead Sea ทะเลสาบที่อยู่ลึกสุดในโลก มีความเข้มข้นสูงจนทำให้เราลอยได้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมงครับจะมาถึงรีสอร์ทช่วงเย็นพอดี หลังจากรับกุญแจห้องแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ไปพิสูจน์กันว่า Dead Sea ลอยได้จริงไหมที่หาดส่วนตัวของรีสอร์ท 5 ดาว อ้อแล้วอย่าลืมพอกโคลนจาก Dead sea เพิ่มความสดใสให้แก่ผิวด้วยครับ!

Jordan_00097

*ท่านใดจะแช่น้ำกรุณาเตรียมชุดเล่นน้ำไปด้วยครับ

ท่ามาตรฐานที่ต้องถ่าย อ่านหนังสือในเดดซี หรือใครจะคิดท่าแปลกมาจากบ้านก็บรรเลงได้เลยครับ

Jordan_00102

Jordan_00101 Jordan_00103

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม
เข้าพักที่ Movenpick Resort Dead Sea หรือเทียบเท่า (ระดับ5ดาว)

Jordan_00096

วันที่ 7 : Dead sea – เจราช – อัมมาน

ช่วงเช้าสามารถไปแช่ Dead sea ได้อีกรอบ เปิดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นครับ ตามสบายเลย
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เราจะไปเก็บตกอีก 2 เมืองของจอร์แดนกัน เมืองแรกคือเมืองโรมันโบราณ เจราช (Jerash) หรือเมืองพันเสา หรืออีกชื่อคือ ปอมเปอีแห่งตะวันออก ที่นี่เป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกของอาณาจักรโรมัน เราจะไปดูแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองนี้ เช่น Oval Plaza สถานที่พบปะสังสรรค์ของชาวเมืองที่ล้อมรอบด้วยเสา คอรินเทียม กว่า 160 ต้น ชมซุ้นประตูกษัตริย์เฮเดรียน และ โรงละครทางทิศใต้

Nosig_bawatna-2322104_1920

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ช่วงบ่ายพาชมกรุงอัมมาน เมืองหลวงของประเทศจอร์แดนครับ โดยกรุงอัมมานนั้นตั้งอยู่บนยอดเขาทั้ง 7 ลูกมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 6000 ปี พาชม Amman Citadel ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมานที่เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเมือง พอเราขึ้นไปด้านบนจะเห็นวิวเมืองสวยมากๆครับ ฉากหลังเป็น ROMAN THEATHER โรงละครโรมันที่ขนาดใหญ่สุดในจอร์แดน จุคนได้ถึง 6000 คน และปิดท้ายเราจะพาทุกท่านไปช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองติดไม้ติดมือกลับประเทศไทยกันครับ

Jordan_00113

Jordan_00111

_1760183

เย็น พิเศษ! รับประทานอาหารจีน เป็นมือเย็นส่งท้ายก่อนกลับไทย จากประสบการณ์ของผมพอถึงวันนี้ทุกคนคงคิดถึงอาหารเอเชียเป็นที่สุด! ดังนั้นเราจะไปปิดท้ายมื้อกันที่ร้านอาหารจีน ให้พอได้รสชาติที่คุ้นเคยก่อนกลับไปซบอกอาหารไทยที่รักกันครับ
21:00 นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

 

 

วันที่ 8 : ถึงกรุงเทพมหานครด้วยความประทับใจ

02:30 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร บินตรงโดยสายการบิน Royal Jordanian เช่นเคยครับ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง 5 นาที
15:35 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

ท่านละ 79,900 บาท  ||  พักเดี่ยวเพิ่ม : 11,000 บาท

บริการเสริม

 • ค่าขี่อูฐประมาณ 30 นาทีที่ทะเลทรายวาดิรัม 20 USD/ท่าน
 • ค่าอัพเกรดเต้นท์ที่ทะเลทรายวาดิรัมเป็นแบบ Martial dome (ในรูป) เพิ่มคนละ 3,500 บาท (พักเดียวเพิ่ม 7,000)

หมายเหตุ :: เนื่องจากเต้นท์แบบ Martial dome มีน้อยและเต็มไวมากๆอาจจะไม่ได้พักครับแต่เราจะพยายามจองให้2018-05-01 16_25_40-The Camp « SunCity Camp

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศจอร์แดน
 • ค่าพาหนะในการเดินทางตามโปรแกรม
 • ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท
 • ค่าหัวหน้าทัวร์คนไทย ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (เฉพาะ 2 ท่านที่อยู่กับเราทั้งทริป)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้
 • ค่าน้ำหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจำนวนมากกว่า 1 ชิ้น (ตามระเบียบของสายการบิน)
 • ค่าทิปอื่นๆตามเหมาะสมเช่น ร้านอาหาร คนจูงม้า คนจูงอูฐ โดยได้เขียนแนะนำไว้ให้แล้วตามโปรแกรม
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

 

เงื่อนไขการจองและชำระเงิน

 1. ท่านที่สนใจสามารถติดต่อจองเข้ามาพร้อมแจ้งชื่อ เบอร์ติดต่อกลับ ส่งหน้าพาสปอร์ต พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ  30,000 บาท ( ทางบริษัทขออนุญาตยึดลำดับการโอนเงินเป็นสำคัญ )
 2. จ่ายส่วนที่เหลือ 60 วันก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

 

ติดต่อจอง หรือ สอบถาม ได้ 5 ช่องทางครับ

Email : [email protected]

Line : จิ้มที่ลิงค์ http://line.me/ti/p/%40sja4516h

Facebook Page :  Chill Together – ทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ  คลิก https://www.facebook.com/ChillTogetherTravel/inbox/

Facebook Page : Chill Journey – เที่ยวอย่างชิว คลิก https://www.facebook.com/ChillJourney/inbox/

หรือโทร :  0835447664

ถ้าอยากได้แบบ PDF ดาวโหลดคลิกด้านล่างครับ

PDF_

 

 

 

 

หมายเหตุ

 • บริษัทจะออกเมื่อมีผู้เดินทางอย่างน้อย 15 คน ถ้าไม่ถึงบริษัทจะคืนเงินมัดจำให้ 100% โดยจะแจ้งล่วงหน้าภายใน 60 วันก่อนออกเดินทาง
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน หักค่ามัดจำ 30,000บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-59 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-30 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

——————————————————
เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว : 11/09427


ติดตามการเดินทางของชิวตามไปที่ ::
Instragram :@ChillJourneyTH
Facebook Page : Chill Journey
The following two tabs change content below.

Comments

comments